Kestävän opetuksen webinaari

Seminaarissa pohditaan oppimista ja opettamista UNESCO:n kestävän opetuksen termein, tekoälyn soveltamisena ja pohditaan koulupudokkuuden ongelmatiikkaa. Osallistujilla on mahdollisuus keskustella aiheista ja antaa palautetta kehitystyöhön.

Webinaarin vetää PhD Otto Burman, joka on tutkinut ammatillisen opetuksen opiskelijoita ja heidän oppimisilmapiirinsä vaikutusta oppimistuloksiin.

Aika: tiistai 27.4.2021 klo 16

Paikka: verkossa, linkki lähetetään ilmoittautuneille

Hinta: Maksuton

Tapahtumaan ilmoittautuminen on päättynyt, mutta ei hätää, tallenne on… no, tallenne on tallessa.

Oppi2020-projektiin liittyy php/python-sovellus, joka raportoi selkeästi oppijan kokemasta oppimisilmapiiristä ja antaa viitteitä mahdollisesta koulupudokkuudesta. Sovellus perustuu väitös­tutkimukseen (Burman 2019) ja tätä tarkentavaan post doc-tutkimukseen Business College Helsinki-oppilaitoksessa lukuvuonna 2020. Oppijan suhde opetussuunnitelman sisältöön liittyy hänen toimintaansa, joita ovat opiskeleminen ja oppiminen (Kansanen 2017; Kansanen & Meri 1999; Syrjäläinen, Jyrhämä & Haverinen 2014). Opettajan, opetuksen sisällön ja oppijan rajaamalle alueelle syntyy vuorovaikutussuhde, joka voidaan todentaa tilastollisin testein ja aluetta voidaan kutsua oppimisilmapiiriksi (Burman 2019). Opetuksen oppimisilmapiiri voidaan esittää kolmiulotteisesti Burman IPY-mallin avulla: ILO=f(PSY, YRI), joka voidaan lausua oppimisen iloon (ILO) vaikuttavat omistajuuden tunne (PSY) ja yrittäjämäinen oppiminen (YRI).

2 thoughts on “Kestävän opetuksen webinaari

  1. Kiitos Otto!

    Itse tunnistan itseni epävarmuuden sietämisen korostajana. Mutta siinä on se toinen puoli, vaikuttaako se oppimisen iloon ja sitoutumiseen/omistajuuteen?

    Oppimisen ilon me it-ammattilaiset saamme hienoista ratkaisuista. Mutta syttyykö aloittavalle opiskelijalle ilo muuttujien näkyvyysalueista tai modulaarisesta koodista?

    Hauskaa Vappua!

Comments are closed.