Jäsenrekisteri

IT-kouluttajat ry
Y-tunnus 2253797-6
c/o TIVIA
Sturenkatu 16
00510 Helsinki
Kotipaikka HELSINKI

Yhteystiedot: info@it-kouluttajat.fi

Henkilötietoja käytetään yhdistyksen jäsenyyden hoitamiseen jäsenyyden voimassaoloaikana. Sen lisäksi tietoja voidaan käyttää viestintään suostumuksen perusteella.

Rekisteriin kerätään henkilön itsensä antamat tiedot: nimi, yhteystiedot, syntymäaika, sukupuoli, laskutusosoite, mahdollisiin jäsenalennuksiin liittyvät perusteet, sekä muita tämän mahdollisesti antamia lisätietoja.

Jäsenrekisterin käsittelijänä toimii Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset Tivia ry (Suomi). Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jäsentiedot säilytetään luottamuksellisina ja vain jäsenpalvelua hoitavat henkilöt voivat käsitellä tietoja. TIVIAn tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteritiedot sijaitsevat on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein huomioiden suojauksen aiheuttamat kustannukset. Tietoja säilytetään jäsenyyden hoitamisen kannalta tarpeellinen aika, jonka jälkeen ne arkistoidaan arkistolain mukaisesti.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot sekä korjata ne kirjautumalla itse jäsenrekisteriin. Heillä on myös oikeus tietojen poistamiseen, tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen sekä vastustaa heihin kohdistuvaa automaattista päätöksentekoa.

Päivitetty: 30.4.2023

 

Tapahtumien osallistujarekisterit

IT-kouluttajat ry
Y-tunnus 2253797-6
c/o TIVIA
Sturenkatu 16
00510 Helsinki
Kotipaikka HELSINKI

Yhteystiedot: info@it-kouluttajat.fi

Henkilötietoja käytetään tapahtumien ilmoittautumisten vastaanottoon, tapahtumien järjestämiseen sekä niistä tiedottamiseen.

Rekisteriin kerätään kuhunkin tapahtumaan tarvittavat tiedot rekisteröidyltä itseltään: nimi, yhteystiedot, erityisruokavalio ja muita tilaisuuteen liittyviä tietoja. Ulkomailla järjestettävien tapahtumien osalta kerätään myös syntymäaika ja muita matkalippujen saamiselle välttämättömiä tietoja.

Tietoihin pääsee käsiksi vain IT-kouluttajat ry:n hallitus sekä tarvittaessa tilaisuuden järjestämiseen osallistuvat toimijat. Rekisteriä käsitellään Google Suite -palvelussa, joka on EU:n tietosuojavaatimusten mukainen käsittelijä. Tietoja voidaan teknisistä syistä säilöä EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tietoja säilytetään tapahtuman ajankohdan jälkeen korkeintaan puoli vuotta tapahtumaan liittyvän jälkitiedottamisen varalta.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot sekä korjata ne ottamalla yhteyttä tilaisuuden pääjärjestäjään. Heillä on myös oikeus tietojen poistamiseen, tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen sekä vastustaa heihin kohdistuvaa automaattista päätöksentekoa.

Päivitetty: 30.4.2023

 

Tiedotus ja markkinointi

IT-kouluttajat ry
Y-tunnus 2253797-6
c/o TIVIA
Sturenkatu 16
00510 Helsinki
Kotipaikka HELSINKI

Yhteystiedot: info@it-kouluttajat.fi

IT-kouluttajien postituslistoilla tiedotetaan yhdistyksen uutisista ja tapahtumista myös muille kuin jäsenille. Rekisteriin kerätään rekisteröidyiltä itseltään nimi ja sähköpostiosoite.

Tietoihin pääsee käsiksi vain IT-kouluttajat ry:n hallitus tai hallituksen valtuuttamat henkilöt ja käsittelijät. Rekisteriä käsitellään Google Suite -palvelussa, joka on EU:n tietosuojavaatimusten mukainen käsittelijä. Tietoja voidaan teknisistä syistä säilöä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot sekä korjata ne ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Heillä on myös oikeus tietojen poistamiseen, tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen sekä vastustaa heihin kohdistuvaa automaattista päätöksentekoa.

Päivitetty: 30.4.2023

 

Vuoden tvt-opettaja -kilpailu

IT-kouluttajat ry
Y-tunnus 2253797-6
c/o TIVIA
Sturenkatu 16
00510 Helsinki
Kotipaikka HELSINKI

Yhteystiedot: info@it-kouluttajat.fi

Kilpailuun annettuja henkilötietoja käsitellään ainoastaan kilpailun käyttötarkoituksiin eikä tietoja luovuteta eteenpäin.

Rekisteriin tallennetaan ehdokkaiden nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja työpaikka, sekä ilmoittajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Myös ilmoittajan kertomat perustelut ehdokkaasta tallennetaan.

Tietoihin pääsee käsiksi vain IT-kouluttajat ry:n hallitus. Rekisteriä käsitellään Google Suite -palvelussa, joka on EU:n tietosuojavaatimusten mukainen käsittelijä.Tietoja voidaan teknisistä syistä säilöä EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tietoja säilytetään toistaiseksi, sillä edellisten vuosien osallistujien ja voittajien tiedot ovat tarpeellisia vuosittain toistuvan kilpailun järjestämisessä.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot sekä korjata ne ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Heillä on myös oikeus tietojen poistamiseen, tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen sekä vastustaa heihin kohdistuvaa automaattista päätöksentekoa.

Päivitetty: 30.4.2023