10-vuotisjuhlaseminaari

IT-kouluttajat juhli 10-vuotista taivaltaan juhlaseminaarissa Koulutuksen kolme vuosikymmentä Helsingissä hotelli Arthurissa 9.11.2011. Juhlaseminaari sisälsi koko päivän seminaarin sekä gaalaillallisen.

Juhlaseminaarin alustusten videotallenteet ovat alla kunkin esiintyjän kohdalla!

Missään muualla ei näin monipuolinen esiintyjäkaarti voisi päätyä yhteen – ei ITK:ssa, ei sometimessa, ei Qelluntaissa, ei Virtuaaliopetuksen päivillä, ei DCL:ssä, ei Verkkoja kokemassa, ei Otavan Opiston pajassa (no ehkä siellä…). IT-kouluttajien juhlaseminaarissa nähdään, miten akateemikot, poliitikot ja yrityskonsultit hakevat yhteistä linjaa, kuullaan käytännön kokemuksia peruskoulusta, lukiosta, ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta, pistetään virallinen oppiminen, vapaa sivistystyö ja arkioppiminen rinta rinnan, verrataan nörttien, liikemiesten ja humanistien mielipiteitä… katsotaan, mihin IT ja koulutus omat menossa seuraavan vuosikymmenen aikana.

Lyhyt video seminaarista, sen asiantuntija-alustajista ja sponsoreista (58 sekuntia). Seminaaria sponsoroivat Tietotekniikan liitto, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Paneelikeskustelu, jossa kootaan alustusten jälkeisen learning café -ryhmätöiden anti (42 minuuttia)

Aikataulu

  • klo 9 ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu
  • klo 10 seminaari alkaa
  • klo 12 lounas
  • klo 13 seminaari jatkuu
  • klo 14.30 kahvi
  • klo 15 seminaari jatkuu
  • klo 16 vapaata verkostoitumista/IT-kouluttajien syyskokous
  • klo 18 illallinen

Hinta: 60 € IT-kouluttajien tai TTL:n jäseniltä, 100 € muilta. Osallistumismaksu sisälsi kahvitarjoilut, lounaan ja illallisen.

Tagi sosiaalisessa mediassa: itko10v, Twitterissä #itko10v, esikeskustelu käytiin Google+:ssa.

Seminaarin teemana olivat IT-koulutuksen kolme vuosikymmentä. 90-luvulla tietotekniikka alkoi valua kouluihin ja koulutukseen ja monella meistä oli siltä ajalta jos ei lämpimiä niin ainakin mielenkiintoisia muistoja. Otimmekin seminaarissa vauhtia 90-luvun IT-maailmasta, piipahdimme vuoden 2001 IT-kuplan puhkeamisen tunnelmissa ja katsoimme, mihin vuonna 2011 oli päästy. Suuntasimme katseemme myös eteenpäin ja visioimme, miltä maailma näyttää vuonna 2021 ja mitä tulisi nyt tehdä, jos haluamme vaikuttaa tulevaisuuteemme.

Perinteisiä pönöttäviä puheenvuoroja seminaarissa ei nähty, mutta kutsuttuja asiantuntijoita kyllä hyödynnettiin monilla muilla tavoilla. Seuraavat henkilöt antoivat oman näkökulmansa ja panoksensa päivän ja illan toimintaan:

Teemu Arina

Teemu työskentelee yritysten parissa, opastaen niitä sosiaalisen teknologian pariin. Hän on itseoppinut yrittäjä ja alansa ammattilainen. Teemun näkökulmassa opetus on pitkälti jäänyt 1800-luvun välineisiin ja 1900-luvun menetelmiin, kun yritetään opettaa taitoja ja tietoja, joita tarvitaan 2000-luvun loppupuolella. Menetelmien on muututtava ja radikaalisti, jotta nykyisiin oppimistavoitteisiin voidaan vastata mielekkäästi ja tehokkaasti.

Teemu Arinan salama-alustus Cloud Learning (10 minuuttia)

Jaana Holvikivi

Jaana opettaa ja tutkii ohjelmistotekniikkaa ja sen opetusta kansainvälisessä ympäristössä. Uransa alkuvaiheessa hän vietti pitkiä jaksoja tietojärjestelmien suunnittelun parissa eri maanosissa ja innostui kulttuurien monenlaisuudesta. Sittemmin Jaana alkoi tutkia aihetta tekniikan opetuksen ja käytön kannalta.  Jaanan näkökulma on eri kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta ammentamisessa. Kuten hän itse sanoo: ”Tulevaisuutemme on nuorten ihmisten osaamisen ja luovuuden varassa, joten meidän tulisi rohkaista kaikkia taustasta riippumatta osallistumaan omine
ainutlaatuisine taitoineen ja ajatuksineen sen rakentamiseen. Tarvitsemme uusia ja vaihtelevia näkökulmia, joita syntyy kulttuurien vuorovaikutuksessa.”

Jaana Holvikiven salama-alustus Kulttuurien välinen vuorovaikutus IT-opetuksessa (10 minuuttia)

Jyrki J. J. Kasvi

Jyrki Kasvi on pitkän linjan tietoyhteiskuntavaikuttaja, jonka tehtävänä Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry:ssä on julkisen datan avaamisen ja hyödyntämisen edistäminen. Taustaltaan Jyrki Kasvi on ex-tutkija ja ex-kansanedustaja, joka on toiminut myös EU komission asiantuntija-arvioijana. Hän on myös kirjoittanut useita tietotekniikkaa ja tietoyhteiskuntaa käsitteleviä kirjoja ja lukemattomia artikkeleita. Jyrki tarjoaa yllättäviä näkökulmia osaamisen, oppimisen ja vähän opettamisenkin tulevaisuuteen.

Jyrki Kasvin alustus Oppimisen ja tulevaisuuden haasteet (30 minuuttia)

Esko Kilpi

Esko on toiminut pitkään tutkijana, opettajana ja konsulttina kansainvälisesti. Hänen työnsä fokuksessa ovat luovan tietotyön ja sitä tukevien teknologioiden mahdollistamat muutokset työssä, organisoitumisessa ja johtamisessa.
Eskon mukaan oppiminen tapahtuu aina vuorovaikutuksessa ja osaaminen ei ole yksilön korvien välissä oleva ominaisuus vaan verkoston toiminnan ominaisuus. (lue lisää blogista)

Teemu Leinonen

Teemu Leinonen on uuden median suunnittelun ja oppimisen professori Aalto-yliopiston taideteollisessa korkeakoulussa. Hän on suunnitellut ja tutkinut uuden median sovelluksia opetukseen ja oppimiseen yli 15 vuoden ajan ja on työskennellyt erityisesti tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen, verkkoyhteisöjen ja -ympäristöjen, pedagogiikan ja design-menetelmien parissa. Hänen tutkimusryhmänsä rakentamia prototyyppejä on edelleen tutkittu ja käytetty useissa eri maissa ja Teemu on luennoinut niistä kymmenissä kansainvälisissä konferensseissa. Teemu pohtii, miten TVT:tä voisi mielekkäästi käyttämällä voimaannuttaa ihmisiä. Sekä välineet että niiden käyttötavat ovat olennaisia. Hyvistä aikeista voi syntyä huonolla TVT:llä painajainen. Miten näitä sudenkuoppia voi välttää?

Teemu Leinosen alustus Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa: keskiajalta kohti uutta aikaa (30 minuuttia)

Anne Rongas

Anne on olemisen ihmettelijä. Hänen ensimmäinen työuransa oli maanviljelijänä ja maaseutuaktivistina. Toinen työura opintojen ohella opettajana, opettajien kouluttajana ja opetustoimen kehittäjänä. Erikoistumisalueena hänellä on tieto- ja viestintätekiniikan oppimiskäyttö, sosiaalinen media oppimisen tukena, avoin kaikkiaallinen oppiminen ja oppimisverkostot.
Anne käsittelee oppimista laajasti ja tuo etenkin uusien sosiaalisen median välineiden tuomat mahdollisuudet ja ongelmat konkreettisen eläviksi. (katso ennakkovideo)

Anne Ronkaan salama-alustus Matkalla Koulut + IT (10 minuuttia)

Tero Toivanen

Tero toimii erityisluokanopettaja autismin kirjon oppilaiden opetuksessa ja on intohimoinen avointen oppimisympäristöjen ja sometun muutosagentti. Tero oli aikaisemmassa ammatissaan muusikkona Santiago de Cuba:ssa 9 vuoden ajan. Voimakkaat formaalin opetuksen ulkopuoliset oppimiskokemukset saivat hänet pohtimaan oppimista syvällisesti. Jotta Suomi pysyisi oppimisen kärkimaana myös tulevaisuudessa, täytyy koulua jatkuvasti kehittää. John Moravecin sanoin: ”1.0 yhteiskunnan koulut eivät voi opettaa 3.0 yhteiskunnan opiskelijoita.” Meidän täytyy pystyä uudistamaan koulutusjärjestelmää ja toimintakulttuuria vastaamaan modernin yhteiskunnan ja tulevaisuuden tarpeita.
Tero pohtii, johtuuko TVT:n (tieto- ja viestintätekniikan) tehoton käyttö kouluissa siitä, että opettajat eivät osaa käyttää ja hyödyntää sen antamia mahdollisuuksia? Hänen mielestään tämä pitää ainakin osittain paikkansa, mutta Tero ei kuitenkaan halua syyllistää opettajia vaan kohdistaa voimavaroja laitehankinnoista opettajien kouluttamiseen ja pedagogiseen kehittämiseen. Muutoksen pitäisi lähteä jo opettajankoulutusvaiheessa, mutta se ei yksinään riitä. Opettajien jatkuva kouluttaminen on ehdoton edellytys sille, että pystyttäisiin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Laitteistoja myös tarvitaan, jotta turvattaisiin tasapuoliset mahdollisuudet TVT:n käyttöön oppilaille ja opettajille. Tärkeintä on kuitenkin toimintakulttuurin muutos kohti 3.0 yhteiskunnan koulua.

Tero Toivasen salama-alustus Näkymä näkymättömään (10 minuuttia)

Ville Venäläinen

Ville on oppimisen, kouluttamisen ja osallistavien mallien kehittäjä, kokeilija, kannustaja, julistaja ja muu sekätyömies. Hänen päätyönsä on Otavan Opistolla erilaisissa oppimisen, koulutuksen ja yhteisöoppimisen kokeilevissa hankkeissa sekä henkilöstön palvelutehtävissä eli johtamisessa. Ville on yksi pääsyyllisistä Sometu-verkoston syntyyn. Hän toimii myös aktivoivana voimana osallistavia ja mahdollistavia toimintatapoja yhteiskunnalisessa toiminnassa hakevan Nettikansa -verkoston taustalla. Ville toimii myös Opetushallituksen kehittämishankkeiden sosiaalisen median valtakunnallisena koordinaattorina ja myös Suomen eOppimiskeskuksen hallituksessa. Muuten Ville on kouluttaja, luennoitsija ja aika kova lenkkeilijä. Ville haluaisi haastaa yleisön miettimään sitä miten teknologia on luonut meille sosiaaliset puitteet lähteä rakentamaan laveampaa ymmärrystä komplekseihin ongelmiin, mitä saamme kohdata yhä enemmissä määrin. Meillä on välineet, mutta menetelmät ovat vielä haparoiden kehittymässä. Softateollisuus ajautui kriisiin kompleksisuuden kanssa jo 80-luvulla eikä ole vieläkään täysin toipunut. Tänä päivänä meillä on uudet haasteet teollisuuden väistyessä marginaaliin uuden tieto-, kokeilu-, verkosto- tai jonkunyhteiskunnan tieltä. Meidät haastaa myös ilmaston muutos. Meillä on komplekseja yhteiskunnallisia ongelmia, mihin ei ole ratkaisua yhdessä päässä. Miten sinä ja me voimme olla tukemassa niitä keinoja, joilla luomme uudenlaisia välineita luoda yhteistä ymmärrystä, yhteisöoppimista ja uudenlaista toimintaa yhteisötasolla nykyisen teknologian tuomien mahdollisuuksien kautta? Ville ei lupaa valmiita vastauksia, mutta lupaa taatusti provosoida.

Ville Venäläisen salama-alustus (10 minuuttia)