Tutkiva oppiminen, oppimisaihiot ja avoin lähdekoodi

Oletko kiinnostunut tutkivasta oppimisesta, oppimisaihioista ja avoimesta lähdekoodista?

Tiedätkö

  • kuinka oppimisaihoita voidaan käyttää pedagogisesti oikein?
  • voiko tutkivassa oppimisessa hyödyntää oppimisaihoita?
  • mihin pedagogisiin rooleihin erilaiset oppimisaihiomallit soveltuvat?
  • miten avoin lähdekoodi liittyy kaikkeen tähän?

TTL:n IT-kouluttajien yhdistys järjesti 1.11.05 klo 17 ilmaisen syysseminaarin tutkivasta oppimisesta, oppimisaihioista ja avoimesta lähdekoodista.

Seminaarin puhujina olivat Teemu Leinonen, Hans Põldoja ja Tarmo Toikkanen Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratoriosta.

Tilaisuus pidettiin ravintola Tekniskassa, Eerikinkatu 2, kuudes kerros, Helsinki, klo 17–19.

Heti seminaarin jälkeen pidettiin IT-kouluttajat ry:n sääntömääräinen syyskokous, jossa valittiin hallitus vuodelle 2006.

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varajäsenet sekä varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. Muut asiat