Yhdistyksen syyskokous 15.12. klo 18.30

Yhdistyksen syyskokous pidetään 15.12. klo 18.30 Helsingissä Howspacen toimistolla.

Hallitus kokoontuu paikan päälle jo klo 17.00 ja käsittelee ennen syyskokousta Tivian uuden oppimisalustan ominaisuuksia ja miettii sen mahdollisia käyttötapoja ITKOn toiminnassa.

Koronatilanteen vuoksi osallistumisia toivotaan pääasiassa etäyhteydellä. Mikäli haluat osallistua kokoukseen fyysisesti kokousosoitteessa, on tästä sovittava etukäteen hallituksen puheenjohtajan kanssa. Ehdoton edellytys lähiosallistumiselle on koronatodistus sekä oireettomuus. Lisäksi tilaa on vain rajallisesti, joten etäyhteys on suositeltavin tapa osallistua syyskokoukseen.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
8. valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat TIVIAn liittokokoukseen
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ilmoittautuminen (vain jäsenille)

Kokousmateriaalit linkitetään tälle sivulle ennen kokousta. Pyydämme mahdollisia hallitus-, toiminnantarkastaja- tai liittokokousehdokkaita olemaan etukäteen yhteydessä puheenjohtajaan: tarmo ät iki.fi.