Pilvipalvelut, case Azure

Tietie-verkoston webinaarissa torstaina 6.11.2014 klo 16.00–17.00 Microsoftin edustaja kertoi meille Microsoftin Platform-as-a-Service–tyyppisestä Windows Azure -palvelusta, joka koostuu Windows Azure -virtuaalikoneympäristöstä, SQL Azure -relaatiotietokantapalvelusta ja AppFabricista.

  • Windows Azure tarjoaa peruskäsittely- ja -tallennusominaisuudet pilvisovelluksille.
  • SQL Azure tarjoaa relaatiotietokantatoiminnot, joiden avulla sovellukset voivat tallentaa ja käyttää Microsoftin isännöimien palvelinkeskusten relaatiotietoja.
  • Windows Azure AppFabric tarjoaa infrastruktuuripalvelut, joiden avulla voidaan kehittää ja luoda kehittyneitä jaettuja sovelluksia pilvessä.

Ennen webinaaria klo 15.00–16.00 pidettiin Tietie-verkoston vuosikokous, jossa käsiteltiin vuoden 2014 toimintakertomus ja vuoden 2015 toimintasuunnitelma sekä valittiin johtoryhmä vuodelle 2015.