Ylimääräinen yhdistyskokous

IT-kouluttajat ry kutsui jäsenet ylimääräiseen syyskokoukseen 28.11.2011 klo 17, joka pidettiin Haaga-Helian huoneessa 7221 ja netissä, päättämään joko yhdistyksen purkamisesta tai sen jatkamisesta. Lisäksi kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä valittiin puheenjohtaja ja joko yhdistyksen toimiva hallitus (yhteensä 7–10 henkilöä) tai osaamisyhteisön toimiva isännistö (vähintään 4 henkilöä) vuodelle 2012.

Kokouksen esityslista

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Käsitellään ehdotus yhdistyksen purkamisesta
  6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä tarvittaessa liittymis- ja jäsenmaksun suuruus, seuraavalle kalenterivuodelle
  7. Valitaan joko yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja muut jäsenet erovuoroisten tilalle tai valitaan osaamisyhteisön isännistö (vähintään 4 henkilöä)
  8. Tarvittaessa valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.