Tutkiva oppiminen ja trialogisuus käytännössä

IT-kouluttajat järjesti kaksiosaisen seminaarin 19.9.2007 klo 13–18 Haaga-Helian Pasilan toimipisteessä huoneissa 2209 ja 4204. Seminaari oli maksuton ja siihen kuului kahvitarjoilu klo 15. Seminaarin ensimmäiseen osaan saattoi osallistua myös netissä. Tästä tarkat ohjeet lähetettiin ilmoittautuneille sähköpostitse.

1. Uusimmat oppimisnäkemykset – teoriaa ja käytännön kokemuksia

Lyhyt alustus tutkivasta oppimisesta sekä trialogisesta oppimisesta.
Keskustelua jatkettiin kalamaljatekniikalla, jossa asiantuntijat ja osallistujat voivat vaihtaa mielipiteitään, keskustella, väitellä ja oppia. Keskustelu aloitettiin tutkivan oppimisen ja trialogian soveltamisesta omilla kursseilla ja päätettiin Moodle-oppimisympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Keskustelun tukena osallistujille jaettiin paperilla yhteenvetoja teorioista ja käytännön toteutuksista. Osallistuja saattoi myös etukäteen lähettää tiivistelmän tai kuvion omista kursseistaan tai muista kokemuksista jaettavaksi kaikille osallistujille.

2. Oppijakeskeisen ja yhteisöllisen kurssin toteutus Moodlella

Jokainen osallistuja pääsi rakentamaan oman yhteisöllistä oppimista tukevan Moodle-kurssinsa ammattilaisen ohjauksessa. Ohjausta antoi Tuomas Lehtinen MediaMaisteri Groupista, joka myös tarjoaa Moodle-ylläpitoa, koulutusta ja kehityspalveluita.

Alla on nauhoite seminaarissa käydystä fishbowl-keskustelusta. Nauhoite on julkaistu Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 International -lisenssillä, mikä tarkoittaa, että nauhoitetta tai sen osia saa vapaasti käyttää ja remixata, kunhan julkaisee tulokset samalla lisenssillä ja mainitsee tekijän, IT-kouluttajat ry.

Tutkiva oppiminen ja trialogisuus -seminaarin fishbowl-keskustelun nauhoite (noin 2 h ja 110 Mt)

Tässä nauhoitteen aikajana noin minuutin tarkkuudella:

 • 1 Tutkivan oppimisen tiivis kertaus; Tarmo Toikkanen
 • 4 Kokemuksia tutkivan oppimisen sovelmisesta; Eija Kalliala
 • 9 Kokemuksia tutkivan oppimisen soveltamisesta; Helena Venäläinen
 • 12 Erilaiset oppijat; Reetta Ristola, Tarmo, Irmeli Pietilä
 • 16 Arvioinnista; Irmeli, Tarmo, Helena
 • 17 Ohjauksen merkitys; Marja Brandtberg
 • 18 Kokemuksia yhteisöllisestä opetuksesta, yksilöllisyydestä ja ohjauksesta; Jussi Vuorikoski
 • 21 Kysymyksiä oppijoiden asiantuntijuuden jakamisesta ja teknologian hyödyntämisestä; Seppo Salo
 • 23 Oikeat ja virtuaaliset persoonat; Irmeli; Jussi
 • 24 Konservatiiviset oppijat, demokraattinen opetusmalli; Reetta, Jussi
 • 26 PBL, tutkiva oppiminen, ymmärrys; Mirja Reijonen, Tarmo, Helena
 • 28 Oppimistavoitteet, tärkeiden taitojen oppiminen; Mirja, Helena
 • 30 Tutkivan oppimisen edut näkyvät; Helena, Eija
 • 31 Oppimistavoitteiden saavuttaminen; Seppo, Helena, Eija
 • 33 Tutkivan oppimisen puutteet, suunta trialogisuuteen; Helena, Tarmo
 • 35 Trialoginen oppiminen, kolme oppimisen metaforaa, esimerkkinä pianon soitto; Tarmo, Eija
 • 39 Tulkintaa trialogisesta oppimisesta, yhteys työssä oppimiseen; Jussi, Reetta
 • 41 Miten tämä kaikki soveltuu nuoremmille oppijoille?; Reetta, Tarmo
 • 43 Minkälaista oppimista kukin metafora tuottaa ja mihin se soveltuu; Pentti Saastamoinen, Tarmo
 • 47 Työkalujen käyttö eri metaforien mukaisesti; Jussi
 • 49 Hajautettu asiantuntijuus, kykyjen epätaisainen jakautuminen, ohjaus ja oppimistavoitteet, vertaisopetus; Mirja, Tarmo, Jussi
 • 52 Opetuksen laadunvarmistus, arviointitekniikat, seuranta, ohjaus; Reetta, Seppo, Jussi, Eija, Tarmo
 • 60 Ongelmalähtöisyys ja oppijoiden omien aiheiden löytäminen; Jussi
 • 1:01 Käytännön tekniikoita ryhmätyön arviointiin; Marja, Tarmo, Eija
 • 1:04 Portfoliot; Tarmo, Eija, Seppo
 • 1:07 Arvioinnista ja kokeista lähi- ja etäopetuksessa; Leena Lahtinen, Mirja, Tarmo, Jussi
 • 1:12 Opettajan työmäärä tutkivassa oppimisessa; Mirja, Helena, Eija, Tarmo, Jussi
 • 1:15 Tekniikan hyödyntäminen opetuksessa; Helena, Jussi, Tarmo
 • 1:18 MediaMaisterin näkökulmaa; Tuomas Lehtinen
 • 1:24 Ideoiden ja materiaalin jakamisesta ja kopioinnista; Reetta, Jussi, Eija, Tuomas, Leena,
 • 1:29 Tekniikasta; Jussi, Leena, Tuomas
 • 1:31 Mobiilioppimisesta; Tuomas
 • 1:32 Oppivatko opettajat?; Reetta, Jussi, Leena,
 • 1:34 Opiskelijaryhmän koosta ja oppivasta organisaatiosta; Seppo, Tarmo
 • 1:37 Hallinnolliset haasteet uudistukselle; Leena, Tarmo, Eija
 • 1:38 Poissaolot, häviävät opiskelijat, seuranta; Leena, Tarmo, Eija, Tuomas, Mirja
 • 1:45 Fishbowl-keskustelun päättäminen, tunnelmat osallistujilta
 • 1:51 Yhteenveto ja lopetus