Kevätseminaari ja kevätkokous

Seminaariristeily Tallinnaan 1.–2.4.2004. Seminaarimatkan hinta yhdistyksen jäsenelle 75 euroa.

1.4. 2004

 • 9.30 – 10.15 Pinta porttina tietoon. Mitä on informaatiodesign? Kuva muotoina ja merkityksinä ja värien monet merkitykset. Päivi Romppanen, TietoEnator
 • 10.30 – 11.30 IT-koulutuksen etiikka. Kari Kaipainen
 • 15.00 – 18.00 Vierailu Tallinnan pedagogisessa yliopistossa. Yliopiston tutkija tohtori Reelyka Lähebil kertoo e-oppimisen laadunvarmistamisesta ja esittelee avoimeen lähdekoodiin perustuvaa oppimisalustaa IVA (suom. Jyvä) (esitys on englanniksi).

2.4.2004

 • 9.00 – 11.00 TietoEnatorin toiminta Eestissä sekä Viron yleinen kehitys erityisesti IT-alalla. Johtaja Rene Jakobson, TietoEnator
 • 11.00 – 12.00 Vierailu Suomen Viron-instituutissa (Soome instituut)
 • 15.30 eBeam-laitteiston ja ohjelmiston käyttö etäkoulutuksessa. Visual Globe Oy, Markku Koskinen/Leo Kärki
 • 17.30 IT-kouluttajat-yhdistyksen kevätkokous

Kevätkokouksen esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Muut asiat