IT-kouluttajat ry

Pilvipalvelut, case Azure

Tietie-verkoston webinaarissa torstaina 6.11.2014 klo 16.00 - 17.00 Microsoftin Juhani Vuorio tai Mikko Kasanen kertoo meille Microsoftin Platform-as-a-Service–tyyppisestä Windows Azure -palvelusta, joka koostuu Windows Azure -virtuaalikoneympäristöstä, SQL Azure -relaatiotietokantapalvelusta ja AppFabricista.

  • Windows Azure tarjoaa peruskäsittely- ja -tallennusominaisuudet pilvisovelluksille.
  • SQL Azure tarjoaa relaatiotietokantatoiminnot, joiden avulla sovellukset voivat tallentaa ja käyttää Microsoftin isännöimien palvelinkeskusten relaatiotietoja.
  • Windows Azure AppFabric tarjoaa infrastruktuuripalvelut, joiden avulla voidaan kehittää ja luoda kehittyneitä jaettuja sovelluksia pilvessä.

Ennen webinaaria klo 15.00 - 16.00 pidetään Tietie-verkoston vuosikokous, jossa käsitellään vuoden 2014 toimintakertomus ja vuoden 2015 toimintasuunnitelma sekä valitaan johtoryhmä vuodelle 2015. Ilmoittautuminen.

Tapahtumalaji: