IT-kouluttajat ry palkitsi vuosina 2014–2016 vuoden tvt-opettajia kolmessa sarjassa, perusasteella, toisella asteella ja korkea-asteella.

Vuoden 2014 TVT-opettajat

Vuoden 2014 TVT-opettajiksi ehdotettiin 29 opettajaa, kahdeksaa (8) perusasteelta, kolmeatoista (13) toiselta asteelta ja kahdeksaa (8) korkea-asteelta. Näistä vuoden 2014 TVT-opettajiksi valittiin:

 • Perusaste, Nina Rantapuu, Otalammen koulu, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja
 • Toinen aste, Marja Oilinki, Uudenkaupungin lukio, uskonnon, psykologian ja filosofian lehtori
 • Korkea-aste, Jari Laru, Oulun yliopisto, kasvatustieteen tiedekunnan yliopistolehtori

Nina Rantapuu kehittää tieto- ja viestintätekniikkaa osana yksilöllistä, yhteisöllistä ja mielekästä oppimista. Hänen lähtökohtansa on oppiminen, pedagoginen ajattelu ja toiminta, johon erilaisia teknisiä laitteita voidaan yhdistää järkevästi. Hän kehittää kollegoidensa kanssa myös OPS-prosessia tieto- ja viestintätekniikan avulla.

Marja Oilinki käyttää ja opettaa tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti, tutustuu uusiin sovelluksiin innolla ja ottaa ne heti haltuunsa sekä jakaa netissä kollegoille osaamistaan, tietoa erilaisten sovellusten käyttömahdollisuuksista ja laatimistaan materiaaleista.

Jari Laru on erikoistunut tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimukseen ja opetukseen. Hän kehittää ja jakaa osaamistaan paitsi kursseillaan opettajaopiskelijoille myös netissä kaikille opetuksesta kiinnostuneille. Hän hyödyntää ongelmalähtöistä ja tutkivaa oppimista pedagogiikassaan ja tehtävänannoissaan. Tieto- ja viestintätekniikka ei ole hänelle itsetarkoitus vaan muun uudenlaisen oppimisen monipuolinen mahdollistaja. Hän pitää tiiviisti yhteyttä kentän opettajiin, tarttuu heiltä nouseviin ongelmiin ja auttaa nopeasti apua tarvitsevia. Yhdessä kollegoidensa kanssa hän kehittää myös opinnäytetöiden ohjausta.

Vuoden 2015 TVT-opettajat

Vuoden 2015 TVT-opettajiksi ehdotettiin 24 opettajaa, kolmea (3) korkea-asteelta, kuutta (6) toiselta asteelta ja viittätoista (15) perusasteelta. Näistä vuoden 2015 TVT-opettajiksi valittiin:

 • Perusaste, luokanopettajat Mari Muinonen ja Marja-Leena Bilund, Mikkelin Rantakylän yhtenäiskoulu
 • Toinen aste, Minna Stormi, Turun lyseon lukion historian, yhteiskuntaopin ja psykologian opettaja
 • Korkea-aste, Antti Ekonoja, Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunta, tietotekniikan yliopisto-opettaja

Tallenne (9 minuuttia) palkintojenjakotilaisuudesta, joka pidettiin 16.2.2016 Koodiaapinen – jokainen opettaja koodaa! -seminaarin jälkeen Helsinki Business Collegen ICT Campuksen auditoriossa. Palkintoja jakoivat IT-kouluttajat ry:n puheenjohtaja Tero Toivanen ja sihteeri Eija Kalliala.

Mari Muinonen ja Marja-Leena Bilund kehittävät teknologian opetuskäyttöä koulussaan ja opettavat ja ohjaavat muita opettajia tvt-taidoissa. Heidän työskentelynsä rohkaisee muita opettajia osaamisen jakamiseen ja tiimityöhön. Tvt ei ole itsetarkoitus – kaiken perustana on hyvä yhteisöllinen oppiminen ja oppilaiden vastuu oppimisestaan, jolloin he innostuvat ja rohkaistuvat kokeilemaan ja luomaan itse oppimateriaalia. Opetus viedään ulos luokasta ja verkostoidutaan paikallisten yritysten ja organisaatioiden kanssa. Rantakylän koulu on valittu Google for Education -pilottikouluksi, ja Mari Muinonen ja Marja-Leena Bilund toimivat myös Google-opettajina. He molemmat työstävät digitaaliseen oppimiseen liittyviä väitöskirjojaan.

Minna Stormi käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa oppitunneillaan ja opiskelijat tekevät itse mahdollisimman paljon. Hän on lukionsa ensimmäisiä Abitin käyttöönottajia ja opasti muita opettajia sähköisen kokeen pitämisessä. Syksyllä hän piti kaikille lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille puolikkaan lukiokurssin laajuisen perehdytyksen lukiossa tarvittaviin tvt-taitoihin. Mukana tunneilla olivat hänen luotsaamansa kakkosvuoden digitutorit. Lukion TVT-vastaavana hän on luonut sähköistä opettajanhuonetta Office365:een ja toiminut aktiivisesti lukion reaaliopettajien sähköiset kokeet -projektissa.

Antti Ekonoja opettaa koulutusteknologiaa opettajille ja opettajiksi opiskeleville. Hän kuuntelee opiskelijoitaan ja oppii heidän tuotoksistaan. Opetusjärjestelyt ja oppimistehtävät tukevat yhteisöllisyyttä ja mahdollistavat etäopiskelun. Oppimisessa korostuu pedagogisuus ja osaamisperusteisuus niin, että opiskelijoiden pedagoginen ajattelu kehittyy opettajajohtoisesta opettamisesta kohti oppijakeskeistä oppimista ja yhteisoppimista. Opiskelijat oppivat itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin merkityksen oman oppimisensa arvioinnissa.

Vuoden 2016 TVT-opettajat

Vuoden 2016 TVT-opettajiksi ehdotettiin kolmeatoista (13) opettajaa. Näistä vuoden 2016 TVT-opettajiksi valittiin:

 • Perusaste: Tiina Partanen, Lielahden yläkoulu
 • Toinen aste: Mikko Karilainen, Rasekon ammattiopisto
 • Korkea-aste: Päivi Klimenko, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Tallenne (9 minuuttia) palkintojenjakotilaisuudesta, joka pidettiin 16.2.2017 IT-kouluttajat ry:n seminaarissa Open avoin data Suomen Liikemiesten Kauppaopiston yhdistetyssä ryhmätyötilassa 449. Palkintoja jakoivat IT-kouluttajat ry:n puheenjohtaja Eija Kalliala ja sihteeri Tarmo Toikkanen.

Tiina Partasella on omaehtoinen, innostunut ja tutkiva ote tietotekniikan opetukseen. Hän haluaa pureutua opetussuunnitelman perusteisiin – eikä jätä kiveäkään kääntämättä asioiden selvittämiseksi. Hän jakaa osaamistaan ja pitää tvt-koulutusta muillekin kuin oman koulunsa oppilaille. Hänen ansionsa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämisessä ovat kiistattomat.

Mikko Karilainen on motivoitunut, monipuolinen, innostava ja osallistava ja saa hyvää palautetta opiskelijoiltaan. Hän oli kehittämässä #ICTtaitomittaria ja siihen liittyvää oppimateriaalia. Lisäksi hän on ollut kehittämässä ict:n hyödyntämistä Raision seudun koulutuskuntayhtymän kansainvälisissä projekteissa. Hän on yhteistyökykyinen kollegoidensa ja työelämän yhteistyökumppanien kanssa, ja pystyy yhdistämään yrityselämän ja opetuksen osaamistarpeet.

Päivi Klimenko on omistautunut opetustyölleen ja suhtautuu intohimoisesti tietotekniikkaan ja sen opetukseen. Hän etsii oikeita työtehtäviä, ongelmia ja tarpeita, joita oppilaat voivat harjoitustöinään ratkoa, ja jakaa osaaamistaan myös oppilaitoksensa ulkopuolelle. Opettajana hän innostaa ja kannustaa, luo hyvää ilmapiiriä ja kunnioittaa oppilaitaan. Käytännön esimerkeillä hän osoittaa, missä opittuja taitoja voisi hyödyntää. Hänen tapansa selittää haastavatkin asiat on helppo ymmärtää.

 • Linkkejä: YouTube
 • Ehdottajat: Heli Husso, Tuomo Partanen + 3 muuta opiskelijaa