• Kalliala Eija. 2014. Verkko-opetus TAOsta MOOCeihin – Miten digitaalisuus vaikuttaa opetusmenetelmiin? Ammattikasvatuksen aikakauskirja 4/2014 ss. 68–76.
 • Kalliala Eija. 2014. Perinteisestä verkko-opetuksesta SOOCeihin. Teoksessa MOOCiin menevä nuorisotyö. Joustava etäopetus digitaalisen työotteen vahvistajana (toim. Korkalainen Tuomas, Timonen Päivi, Tuuttila Leena), ss. 35–39.
 • Kalliala Eija. 2009. Tietie-yhteistyö Virtuaaliammattikorkeakoulussa. Teoksessa Teija Lehto (toim.) VirtuaaliAMK – Vapaus valita. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 25. Tampere, 51–54.
 • Kalliala Eija. 2005. Verkostoprojekti verkko-opetusta kehittämässä. Systeemityölehti 2/2005, ss. 10–12.
 • Kalliala Eija. 2003. Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa – Tietie-yhteistyö. Kasvatustieteen tutkielma.
 • Säkkinen Aila ja Auer Liisa (2003): Administrative Processes of E-learning Cources in a Nationwide Polytechnic Network. In the 9th EATA International Conference on Networking Entities 2003 (Kyproksella). (esitysdiat)
 • Nortio Jukka. 2003. Parannuksia perusasioihin. Pääkirjoitus ITviikko 24.4.2003.
 • Tuomaala Raija. 2003. Kerro minulle, mitä verkko-opetuksena ei voi opettaa. Kauppaopettaja 1/2003, ss. 26–27.
 • Kalliala Eija. 2002. Tietie cooperation. Esitys Online Educa Berlin -konferenssissa 26.11.2002. (diat)
 • Kalliala Eija. 2002. Verkko-opettaminen, vuosien kokemuksia monen ammattikorkeakoulun Tietie-yhteistyön verkkokursseilta. Esitys IT-kouluttajat ry:n seminaarissa Muuttaako verkko-opetus kouluttajan työtä? 20.11.2002 Heliassa. (diat)
 • Tasala Markku. 2002. Verkko-opetus ei seiniä kaipaa. Verkko-opettaminen vaatii enemmän kuin perinteinen opetus. Opettaja 45/2002, 8.11.2002, s. 7.
 • Tasala Markku. 2002. Opiskele verkossa. Talentia 6/02, ss. 15–16.
 • Kalliala Eija. 2002. Verkko-opiskelu on luultua monimuotoisempaa. ITviikko Lukijoilta-palstalla 17.10.2002.
 • Flink Mari. 2002. Satatuhatta AMK-opiskelijaa sai oman virtuaalikoulun. ITviikko 5.9.2002, s. 5.
 • Tasala Markku. 2002. ”Verkko-opetus vapauttaa opiskelun ajasta ja paikasta”. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 3/2002, ss. 55–57.
 • Taipale Taru. 2002. Verkko-opetus laajenee ammattikorkeakouluissa. Tietie-projekti laajensi kurssitarjontaa. OTE – opetus & teknologia 6/2002, ss. 16–18.
 • Schakir Taina. 2002. Ammattikorkeakoulujen Tietie-yhteistyö jakaa oppia ympäri maata. ”Tavoitteet nousevat verkossa”. ITviikko, ITura 23.5.2002, s. 21.
 • Kalliala Eija. 2002. Verkko-opettamisen käsikirja. Finn Lectura, Helsinki.
 • Kalliala Eija. 2000. Monimuoto-opetus tietoverkoissa – Virtuaaliset oppimisympäristöt ja verkkopedagogiikka. Kasvatustieteen cum laude -tutkielma. Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
 • Kauppi Antti. 1998. Tietie-projekti, Tietotekniikan avulla tietojenkäsittelyä. Teoksessa Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa – Esimerkkejä ja kokemuksia korkeakoulumaailmasta (toim. Viteli Jarmo), 193–205. Sitra 190. Helsinki: Hakapaino Oy.

Muuta