IT-kouluttajat ry

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

TIVIA ja IT-kouluttajat muotoilivat Opetushallitukselle lausunnon Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon luonnoksesta.

Lausunnossa painotamme taitoja, joita työelämässä tarvitaan tänään ja huomenna. Millaisia nämä taidot ovat? Löydämme niitä TIVIAn strategisesta suunnitelmasta, jonka kuvassa 1 esitetään ICT-alan trendit ja niiden priorisointi merkittävyyden ja ajankohtaisuuden mukaan.

Näistä Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa pitäisi näkyä ainakin kyber- ja tietoturva, pilvipalvelut, avoin tieto, Big Data, BYOD, esineiden internet sekä pelillistäminen ja vuorovaikutuspalvelut. Arviointikriteereissä pitäisi kautta linjan itsenäisen työskentelyn ohella korostaa tiimityöskentelyä ja vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Projektityöskentelyssä perinteisen ositetun ja vaiheistetun projektityön rinnalla pitäisi näkyä ketterä projektityö.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa koulutamme huomisen ICT-ammattilaisia. Emme tiedä varmuudella, miten teknologia kehittyy ja miltä maailma ja työelämä viiden vuoden kuluttua näyttävät. Mutta silti! Tarjotaan nuorille niin hyvät eväät kuin nykytietämyksellä pystymme!

Eija Kalliala

Lisää uusi kommentti