IT-kouluttajat ry

Syyskokous

IT-kouluttajat ry:n syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
  6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle 
  7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
  8. Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat TIVIAn liittokokoukseen
  9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Artikkelilaji: