IT-kouluttajat ry

Ylimääräinen yhdistyskokous

Kutsumme jäsenet ylimääräiseen syyskokoukseen päättämään joko yhdistyksen purkamisesta tai sen jatkamisesta. Lisäksi vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä valitaan puheenjohtaja ja joko yhdistyksen toimiva hallitus (yhteensä 7-10 henkilöä) tai osaamisyhteisön toimiva isännistö (vähintään 4 henkilöä) vuodelle 2012.

Ajankohta: 28.11.2011 klo 17.00 - 28.11.2011 klo 19.30
Paikka: Haaga-Helia, Ratapihantie 13, Helsinki, huone 7221 (tai verkkoyhteys)

Kokouksen esityslista:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. käsitellään ehdotus yhdistyksen purkamisesta
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä tarvittaessa liittymis- ja jäsenmaksun suuruus, seuraavalle kalenterivuodelle
7. valitaan joko yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja muut jäsenet erovuoroisten tilalle tai valitaan osaamisyhteisön isännistö (vähintään 4 henkilöä)
8. tarvittaessa valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ilmoittautumiset verkon kautta.

Artikkelilaji: