IT-kouluttajat ry

Saavutettavuus – design for all

Jäsentilaisuus 20.11.2003 klo 17 - 20 TietoEnatorissa, Otaniemi, Tietotie 6.

Päivi Romppanen ja Matti Sorakivi

  • Mitä on saavutettavuus, design for all? Miten se liittyy ohjelmistuotantoon? 
  • Kuinka saavutettavuutta voidaan huomioida ohjelmistosuunnittelussa? 
  • Saavutettavuus on eEuropen tavoitteissa. Euroopan design for all -asiantuntijoiden verkosto EdeAN perustettiin heinäkuussa 2002. 
  • Suomeen perustettiin oma DfA-asiantuntijoiden verkosto myös 2002 Stakesin käynnistämänä. USA:ssa section 508 edellyttää ohjelmistolta saavutettavuutta, jotta sitä yleensäkään voi hankkia julkiseen käyttöön. 

Erilaisuutta voidaan lähestyä monesta päällekkäisestä ja limittäisestä näkökulmista: 

  • Ihmisten oppimistyylit ovat erilaisia
  • Mitä tavallisimmat ja erilaisimmat erityiskäyttäjäryhmät
  • Käyttötilanteet ja olosuhteet vaihtelevat
  • Laitteet, selaimet ja yleensä tekninen ympäristö ovat erilaisia 
Artikkelilaji: